Dojo-Kun (regler for opførsel)

Dojo-Kun er de 5 mest vigtige regler i Shotokan karate-do, som vi alle tilstræber at efterleve

1. Hitotsu Jinkaku kansei ni tsutomuro koto (Søg den perfekte karakter) Heri skal søges den perfekte karakter for en selv, uheldige træk skal ved træningen af krop og sind fuldende ens karakter, når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej i gennem livet, opnår man den optimale bevidsthedsgørelse og dermed en bedre karakter.

2. Hitotsu Makoto no michi i mamuro koto (Vær trofast) Først og fremmest overfor en selv. I karate-do er det vores vigtigste regel som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin karate-do, sin familie og venner - kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.

3. Hitotsu Doriyoko no seihin o yashinau koto (Vær stræbsom) Vær altid kritisk med det du laver, vær ufravigelig oprigtig overfor dig selv, om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet, dette gælder i alle livets forhold.

4. Hitotsu Reigi o omonsuru koto (Respekter andre) Vær ikke hovmodig, negliger ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld.

5. Hitotsu Kekki no yo o mashmuru koto (Vær ikke voldelig i din optræden) Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold og samtidig en ansvarlighed overfor det som du repræsenterer, karate-do, familie og venner og andre mennesker.